Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor wonen?

Het nieuwe regeerakkoord is na lang beraad afgelopen woensdag gepresenteerd.

Wat houdt dit in voor de woningmarkt?

De belangrijkste punten:

  • Jaarlijks moeten 100.000 nieuwe woningen in heel Nederland gebouwd worden, binnen- en buitenstedelijk. Twee derde hiervan moet goedkoper worden dan de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (in 2022 355.000 euro).
  • De verhuurderheffing, een extra belasting voor woningcorporaties, wordt in stappen afgebouwd.
  • Het huurtoeslagensysteem wordt aangepast. Voor elke huurprijs kan straks huurtoeslag worden aangevraagd. Wel gaat er gekeken worden naar je inkomen bij de bepaling of en hoeveel huurtoeslag je krijgt.
  • Er komt een speciale minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening, die samen met gemeenten en provincies kan bepalen waar nieuwe woningen moeten komen.
  • In de komende tien jaar gaat er 7,5 miljard euro naar de bereikbaarheid van woongebieden, zoals wegen.
  • Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Eerder werd gekeken naar de beginstand.
  • De jubelton (de 100.000 euro die ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken voor de koop van een eigen woning) wordt geschrapt.
  • Er komt een huurbescherming voor de middenhuurwoningen, zodat wonen voor mensen met een gemiddeld inkomen betaalbaar wordt. Hoe dit vorm gaat krijgen, is nog niet bekend.

Bekijk via onderstaande link de gehele inhoud van het regeerakkoord

https://www.nu.nl/formatie-2021/6173327/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-regeerakkoord.html

en het nieuws via de Nederlandse Vereniging van Makelaars

https://www.nvm.nl/nieuws/2021/nvm-goed-dat-in-het-akkoord-de-belangrijke-kwesties-rondom-de-vastgoedmarkt-erkend-en-aangepakt-worden/

(bron nu.nl en nvm.nl)