Olst, Steunenbergerweg 6

Ontwikkelingen buitengebied

OLST, Steunenbergerweg 6

Meer en meer zien we dat het Sallandse buitengebied in ontwikkeling is. Zodra bedrijfsgebouwen niet meer worden gebruikt waarvoor ze waren bedoeld, bieden de Gemeente en Provincie vaak mogelijkheden om dit om te zetten naar woningbouw.

Zo ook deze prachtig locatie in de driehoek Olst, Raalte, Deventer, een karakteristieke boerderij, genaamd “De Steunenberg” staat op een riant perceel van 25.018 m². We zijn trots dat we namens de Provincie Overijssel zo’n mooi project mogen aanbieden

Ontwikkelingsmogelijkheden

De ontwikkelingsmogelijkheden zijn ontstaan vanuit een Nota Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen rood voor rood regeling) waarbij de achtergelegen schuren moeten worden gesloopt en de kuilvoerplaten moeten worden verwijderd. Ook het karakteristieke hoofdgebouw is onder voorwaarden te splitsen in 2 woningen.

Bij herontwikkeling mag er onder voorwaarden maximaal 5.500 m³ aan nieuwbouw woning(en) inclusief bijgebouwen worden gerealiseerd. Bij de nieuwbouw is de IJsselbouwstijl een inspiratiebron Het is daarbij belangrijk dat de tuinen een natuurlijke overgang hebben met de omgeving met een maximale tuindiepte van 10 meter diep, het een spel van verschillende dakvlakken wordt, een agrarische uitstraling heeft en in gedekte kleuren wordt uitgevoerd.

Het erfinrichtingsplan geeft de waarborg voor behoud  van waardevol groen waaronder enkele bomen, hoogstamboomgaard etc. Nieuw te planten bomen moeten streekeigen zijn.  Ook eenheid in erfverharding zal een rustig beeld geven aan het achtererf.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl is achterliggende documentatie te vinden over het inmiddels onherroepelijk bestemmingsplan.

Uiteraard kunnen wij je voorzien van alle informatie en kan een afspraak voor bezichtiging worden ingepland.

Ontwikkelen is mogelijk, niet verplicht, alleen het slopen van de bijgebouwen moet binnen een afgesproken periode geregeld zijn.

Op www.hannink.nl en www.funda.nl is de uitgebreide informatie te vinden.