Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Bij het kopen van een woning komen heel veel factoren om de hoek kijken. Je hebt de woning bezichtigd, een bod gedaan en op het moment dat je de gelukkige bent komt er een mondelinge overeenstemming tot stand. Vervolgens wordt er door de makelaar een koopovereenkomst opgemaakt. In deze koopovereenkomst wordt onder andere vastgelegd wat de koopsom is, de aanvaardingsdatum en alle juridische zaken die van belang zijn bij het gekochte.

Ontbindende voorwaarden bepalen onder welke omstandigheden je zonder kosten mag afzien van de koop van het huis. Wanneer een koopcontract wordt ontbonden na de drie dagen bedenktijd moet een boete worden betaalt. Deze boete is 10% van de koopsom van het huis. U hoeft deze boete niet te betalen als er aan een van de ontbindende voorwaarden wordt gedaan.

Dit verzoek tot ontbindende voorwaarden moet je als koper tijdens de onderhandelingen benoemen. Voor alle partijen is het van belang te weten wat de verwachtingen zijn. Het is belangrijk dat een koopovereenkomst met eventuele ontbindende voorwaarden zo spoedig mogelijk wordt getekend. Een mondelinge overeenkomst is namelijk nog niet bindend. De wet geeft het schriftelijkheidsvereiste aan dus plannen we hier zo spoedig mogelijk een afspraak voor in. Toch is er voor een koper nog veel onzeker als het koopcontract wordt getekend. Zo moet bijvoorbeeld de financiering nog worden aangevraagd

Onderstaand tref je de meest voorkomende ontbindende voorwaarden:

  • Voorbehoud van financiering: dit houdt in dat na de ondertekening van de koopovereenkomst je nog ongeveer 6 weken de tijd hebt om de hypotheek rond te krijgen. Verkoper gaat er uiteraard vanuit dat dit al goed is voor onderzocht waardoor de risico’s voor iedereen klein zijn. Het is van belang dat je als koper bij de hypotheekadviseur vlot de gevraagde stukken aanlevert zoals salarisgegevens, werkgeversverklaring, financiële situatie, taxatie nieuwe woning en eventueel taxatie eigen koopwoning, etc. Ook de getekende koopovereenkomst is een onderdeel van deze hypotheekaanvraag. Als de datum van het voorbehoud verloopt noemen we de akte onvoorwaardelijk. Alles is nu definitief en gaan we richting de datum van overdracht van de woning.

 

  • Voorbehoud bouwkundige keuring: rond de periode van tekenen koopovereenkomst wordt er met dit voorbehoud door de eigenaar de gelegenheid gegeven om nog een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. In de koopovereenkomst wordt dit voorbehoud genoemd, vaak gekoppeld aan een bedrag. Als de bouwkundig keurmeester aangeeft dat er op korte termijn een X bedrag aan noodzakelijk onderhoud van toepassing is, en dat bedrag komt boven jouw gestelde voorbehoud uit, dan kun je de akte ontbinden of wordt er opnieuw overleg gevoerd met verkoper. In de huidige markt is een vlot besluit soms noodzakelijk, neem dan alvast een bouwkundige mee met de eerste bezichtiging.

 

  • Voorbehoud verkoop eigen woning: dit noemen we ook wel de no-risk clausule. Met dit voorbehoud krijg je een aantal maanden de tijd om je eigen woning te verkopen. Dit betekent echter niet dat de gekochte woning uit de verkoop gaat. Deze blijft te koop staan en als er een tweede koper komt dan kan ook daar een koopovereenkomst mee worden gesloten, maar met het voorbehoud dat jij als 1e koper 48 uur de tijd krijgt om een onvoorwaardelijk besluit neemt. Dat betekent dat je op dat moment moet aangeven of je verder wilt met de woning. Er geldt op dat moment ook geen voorbehoud van financiering meer. Dit voorbehoud wordt in een krappe woningmarkt niet vaak geaccepteerd door verkopers.

Als verkopend makelaar zorgen wij ervoor dat de voorwaarden waaronder de koop tot stand is gekomen zo helder mogelijk worden vastgelegd.

Staat de woning bij een andere makelaar in de verkoop? Dan kunnen we je uiteraard ook als aankoopmakelaar begeleiden Wij adviseren op alle gebied, dus taxatiewaarde, bouwkundige staat, onderhandelingsprocedure, ontbindende voorwaarde etc.

Bekijk de  website voor onze dienstverlening want wij geven je een verfrissende blik op de woningmarkt en gaan graag de uitdaging aan je te overtuigen van onze toegevoegde waarde!”