Iets meer interesse voor wonen buiten de stad
19-10-2020

Iets meer interesse voor wonen buiten de stad

Toenemende behoefte aan leefruimte

Naarmate de coronacrisis voortduurt in Nederland neemt de behoefte aan voldoende leefruimte toe. Dit blijkt uit gebruikersonderzoek van funda. Een peiling in mei toonde al de eerste signalen van een veranderende woontrend. In september zien we dat die trend doorzet. Daarbij geeft 12% van de respondenten aan dat zij overwegen de stad te verlaten.

Sinds de coronacrisis werken meer mensen thuis. Van de respondenten die thuis kunnen werken, geeft driekwart aan dit ook meer doen. Het merendeel verwacht dat dit in de toekomst zo zal blijven. Onder deze groep is de stijging van het aantal mensen met veranderde woonwensen groter dan bij de totale groep respondenten.*

Mensen buiten de stad meer tevreden over woonsituatie

Ten opzichte van het onderzoek in mei zijn minder mensen tevreden met hun huidige woonsituatie. Daarbij is er een verschil tussen mensen die in de stad wonen en daarbuiten. In mei waren mensen buiten de stad tevredener over hun huidige woonsituatie dan mensen binnen de stad. In september is dat nog steeds het geval (respectievelijk 75% en 64%).

Bijna de helft van de thuiswerkers die aangeven dat reistijd minder belangrijk is, overweegt uit de stad te verhuizen

Kijken we specifiek naar de jongere doelgroep (tot 35 jaar) dan zijn die verschillen nog groter (67% versus 51%). Of dit door de coronacrisis komt, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel zijn de woonwensen van deze groep iets sterker veranderd dan die van oudere leeftijdsgroepen. Maar ook bij de leeftijdscategorie tot 35 jaar gaat dat om niet meer dan een op de vijf respondenten.

Reisafstand minder belangrijk

Wat betreft woonwensen zijn de respondenten minder waarde gaan hechten aan de reisafstand naar werk, ten opzichte van het onderzoek in mei. Tegelijkertijd is een studeerkamer belangrijker geworden. Dit zijn mogelijke gevolgen van het massale thuiswerken.

Leidt dit ertoe dat mensen sneller overwegen om de stad te verlaten? Ja, er is een duidelijk verband tussen de reistijd die minder belangrijk wordt geacht en de overweging om uit de stad te verhuizen. Bijna de helft van de thuiswerkers die aangeven dat de reistijd minder belangrijk is, overweegt dit – al betreft dit een te kleine groep om een duidelijke trend aan te geven.

Kleine groep wil de stad uit

Over het algemeen hebben de meeste respondenten echter geen plannen om uit de stad te verhuizen: 73% geeft aan dat (absoluut) niet te overwegen. Op dit moment doet 12% doet dat wel en als de situatie over een jaar niet is veranderd, overweegt nog eens 4% uit de stad te verhuizen. Maar ook hier zijn er verschillen tussen de leeftijden.

Jongeren onder de 35 jaar reageren vaker neutraal (21%) op de vraag of ze wel of niet uit de stad willen verhuizen. Bij respondenten boven de 65 overweegt 79% het absoluut niet, terwijl 10% in deze leeftijdscategorie het juist wél overweegt.

*bron: NVM en consumentenonderzoek op funda – 18 t/m 22 september 2020, (vóór de aangescherpte maatregelen).


Bekijk ons aanbod ook op funda.nl
 Bel ons:
0572-351291
 Mail ons:
info@hannink.nl
 Bezoek ons:
Herenstraat 1, Raalte