Stimulering woningmarkt

Onlangs heeft demissionair minister De Jonge aan de tweede kamer kenbaar gemaakt dat de NHG-grens per 1 januari 2024 verhoogd wordt naar € 435.000,–. Daarnaast wordt ook de betaalbaarheidsgrens verhoogd en is deze per 2024 vastgesteld op € 390.000,–. Aanvullend heeft het kabinet nog enkele maatregelen aangekondigd om de koopwoningmarkt te stimuleren.

 NHG-grens

Op dit moment kan een koper gebruik van NHG wanneer een woning gekocht wordt met een maximale waarde van € 405.000,–. Per 1 januari 2024 wordt die grens verhoogd naar € 435.000,–. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk € 461.100. De verhoging zorgt voor een groter bereik van NHG.

 Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000,–

Tot en met 2030 wil het kabinet ruim 980.000 woningen realiseren, waarvan 2/3 kwalificeert als betaalbaar. Tot dit jaar gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoning wordt aangeduid. Door de sterke stijging van de NHG-grens was deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. Per 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens, in tegenstelling tot voorgaande twee jaren, geïndexeerd op basis van het Consumentenprijsindex-cijfer (CPI). Dit betekent dat de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 verhoogd wordt naar € 390.000,–.

 

Overige maatregelen

Doorbouw garantiefonds

Deze nog op te richten stichting moet ervoor zorgen dat de bouw van woningen niet stilvalt door niet-verkochte woningen af te nemen. Dit vindt plaats tegen gereduceerde koopsommen. Ontwikkelaars betalen de betreffende stichting als ze van de afnamegarantie gebruik willen maken.

 Tijdelijke verlaging btw-tarief

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd een onderzoek te starten naar tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Dit zou dan gelden voor de bouw van sociale en middelsociale huurwoningen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de verlaging van het btw-tarief voor koopwoningen met een maximum bedrag van € 350.000,–.

 Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Om starters te helpen moet er een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komen. Dit fonds stelt financiële middelen beschikbaar waardoor circa 2000 starters geholpen zouden kunnen worden. Het fonds wordt mogelijk in de loop van 2024 beschikbaar gesteld en er wordt nu al gekeken naar mogelijkheden het uit te breiden.

Vorige blog
Volgende blog