• Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Brochures

In het prachtige bosrijke buitengebied van Salland tegen de grens met Twente vindt u deze fraaie kavel van circa 1740 m².

De kavel maakt onderdeel uit van een landelijk ingericht woonerf waarop zich een nieuwe woning en bestaande woning bevinden.

Realiseer op deze plek uw droomwoning en bouwplan op wandelafstand van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug!

Grote steden als Deventer, Zwolle, Almelo maar ook het gezellige Ommen, Raalte, Nijverdal en Hellendoorn met alle voorzieningen liggen in de nabijheid.

Mogelijkheden kavel
De kavel heeft een woonbestemming waar de bouw van een woning van 750 m³ met een bijgebouw van 100 m² is toegestaan.
Het is mogelijk een kangoeroewoning te bouwen: ideaal voor ouders/kinderen.
De kavel is ruimtelijk in het landschap ingebed waarbij het bouwvlak zo gesitueerd zijn dat deze alle uitzicht bieden, zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt.

Algemeen
De nutsvoorzieningen water, elektra, riolering en glasvezel zijn aan de weg gelegen. De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn voor de koper.

De koper dient zelf een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) te regelen. De kavel wordt aangeboden zonder aannemers- of architectverplichting.

De koopsom van de grond is inclusief:
* omzetbelasting;
* kosten leveringsakte notaris, er is sprake van een projectnotaris en dat is Notariskantoor Oude Engberink;
* kadastrale inmeting door verkoper. Over-/ondermaat geeft geen der partijen enig recht op verrekeningen, vorderingen of anderszins;
* verharding toegangsweg reeds aanwezig;
* aanwezig (verkennend) bodemonderzoek.

De koopsom van de grond is exclusief:
* de kosten van financiering, te weten afsluitkosten en kosten hypotheekakte;
* overige notaris- en kadastrale kosten;
* alle bouw- en legeskosten en kosten omgevingsvergunning;
* architect- en constructeurskosten;
* aansluitkosten water, elektra, riolering en glasvezel;
* landschappelijke inrichting van de kavel.

Rood voor rood-regeling en erfinrichting
De kavel komt voort uit een rood voor rood ontwikkeling. Naast een bebouwingsplan maakt ook een groenplan/erfinrichtingsplan deel uit van het ruimtelijk plan. U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door op het adres/locatie te zoeken. De kosten en de verplichting van de verdere landschappelijke inrichting van de kavel komen voor rekening van koper uitsluitend voor wat betreft het verkochte. Koper is bekend met het erfinrichtingsplan zoals te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en accepteert de kavel in de huidige staat.

Impressies
Aan de getoonde impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezichtiging
De kavel is vrij toegankelijk ter plaatse te bezichtigen.

De bouwkavel wordt collegiaal aangeboden met Agriteam Makelaars Olst-Wijhe.

Deze kavel heeft een eigen website; koerswegong.nl

Kopen

Koopconditie
v.o.n.

Algemeen

Bouwvorm
n.v.t.

Bouwgrond

Huidige bestemming
bouwgrond
Huidig gebruik
bouwgrond
Oppervlakte
1.740 m2
Bouwrijp
nee
Liggingen
buiten bebouwde kom, in bosrijke omgeving, landelijk gelegen