• Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Brochures

Landelijk gelegen bouwkavels in de omgeving van Heino en Wijhe te koop!

De vrijheid van buiten wonen, maar toch op fietsafstand van diverse dorpsvoorzieningen van Heino en Wijhe, dat kenmerkt deze twee bouwkavels.

Vrij uitkijkend over het Sallandse landschap, liggen deze 2 royale bouwkavels met een oppervlakte van circa 2.200 m² en circa 2.000 m². Bij de kavel hoort een 1/3e aandeel van de oprit/het gezamenlijke erf welke niet bij vermelde oppervlakte is inbegrepen. Dit is een prachtige plek om te wonen: rust, ruimte en weids uitzicht over de landerijen met alle voorzieningen en openbaar vervoer op fietsafstand. Zwolle is binnen 15 autominuten bereikbaar.

Verkoopprocedure
Vanwege de belangstelling voor de bouwkavels is door verkoper besloten dat belangstellenden eenmalig een schriftelijk bod kunnen indienen. Dit bod dient uiterlijk op 08 maart 2021 vóór 12.00 uur per e-mail te zijn ontvangen bij Hannink Makelaars of bij Agriteam Makelaars. Wij verzoeken u hierbij gebruik te maken van het hiervoor beschikbare biedingsformulier die u kunt opvragen bij Hannink Makelaars of Agriteam makelaars.

Alle biedingen welke Hannink Makelaars of Agriteam Makelaars tot deze datum en tijdstip ontvangen worden aangehouden en meegenomen, zodat er voor elke koper gelijke kansen van voorbereiding, bieding en voorwaarden zijn. Met de partij(en), welke naar beoordeling van de verkoper het beste voorstel bied, zal verder worden gegaan.

Omschrijving
De kavels hebben een woonbestemming waar de bouw van een vrijstaande woning van 750 m³ met bijgebouw van max. 100 m² is toegestaan. U heeft de mogelijkheid om (binnen de kaders van het bestemmingsplan) eigen bouwplan te verwezenlijken.

De nutsvoorzieningen water, elektra, riolering en glasvezel zijn aan de weg gelegen. De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn voor de koper. Koper dient zelf een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) te regelen. De kavels worden aangeboden zonder aannemers of architect verplichting.

De oprit is gezamenlijk (mandelig) met de andere bouwkavel en de naastgelegen bestaande woning. De kavels zijn echter ruimtelijk in het landschap ingebed waarbij de bouwvlakken zo gesitueerd zijn dat deze alle uitzicht bieden, zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt.

Vraagprijs kavel 1 ter grootte van ca. 2.200 m² : € 310.000,– VON (vrij op naam)
Vraagprijs kavel 2 ter grootte van ca. 2.000 m² : € 300.000,– VON (vrij op naam)

De koopsom van de grond is inclusief:
* overdrachtsbelasting;
* kosten leveringsakte notaris;
* kadastrale inmeting door verkoper;
* huidige verharding / oprit blijft liggen ter plaatse van mandelige oprit/erf waarna deze door kopers wordt vervangen voor definitieve inrit;
* aanwezigheid van een bodemonderzoek.

De koopsom van de grond is exclusief:
* de kosten van financiering, te weten afsluitkosten en kosten hypotheekakte;
* overige notaris- en kadastrale kosten;
* kosten inrichting mandelig oprit/erf;
* alle bouw- en legeskosten en kosten omgevingsvergunning;
* architect- en constructeurskosten;
* aansluitkosten water, elektra, riolering en glasvezel;
* landschappelijke inrichting van de kavel.

Overige kenmerken verkoop:
– Projectnotaris Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen Markelo;
– Hemelwater dient op eigen terrein afgevoerd te worden;
– De kavels dienen nog exact ingemeten te worden. Over-/ondermaat wordt niet verrekend.
– Er wordt € 9,30 per jaar herinrichtingsrente (eindjaar 2036) geheven over het huidige totale perceel. Dit wordt uiteindelijk na rato over de nieuw te vormen oppervlakten verrekend.

Bijzonderheden van deze kavels:
– Veel vrijheid en riant uitzicht over de landerijen;
– Openbaar vervoer en voorzieningen in dorp Heino en Wijhe in de nabijheid.

Rood voor rood regeling
In het buitengebied van Wijhe wordt het erf aan de Wellenberg 2 herontwikkeld. De (agrarische) opstallen worden gesloopt en het bestemmingsplan staat twee vrijstaande woningen toe. De sfeer van een authentiek Sallands boerenerf zal zoveel mogelijk worden nagebootst. Naast een bebouwingsplan maakt ook een groenplan deel uit van het ruimtelijk plan, welke uitgevoerd dient te worden door de kopers. Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen te Markelo is door de verkoper als projectnotaris aangesteld.

Kadastrale aanduiding
Kavel 1: gemeente Wijhe, sectie L, nummers 504 en 915 gedeeltelijk, groot ca. 2.200 m2
Kavel 2: gemeente Wijhe, sectie L, nummer 915 gedeeltelijk, groot ca. 2.000 m2

Impressies
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bijgeleverde impressies.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan De Wellenberg 2 Wijhe is de Enkelbestemming Wonen met bouwvlak en dubbelbestemming Waarde Archeologie 1 en Waarde Landschap 2 met maximaal 3 wooneenheden (drie wooneenheden is inclusief de naastgelegen bestaande woning). Van het bestemmingsplan is de uitsnede van de kaart als bijlage toegevoegd aan de brochure. Voor nader informatie omtrent bestemming en bouwmogelijkheden adviseren wij u contact op te nemen met de Gemeente Olst-Wijhe en/of te kijken op de website ruimtelijkeplannen.nl.

De kavels worden gezamenlijk verkocht door Hannink Makelaars en Agriteam Makelaars Olst-Wijhe.

Kopen

Koopconditie
v.o.n.

Algemeen

Bouwvorm
n.v.t.

Bouwgrond

Huidige bestemming
bouwgrond
Huidig gebruik
bouwgrond
Oppervlakte
2.000 m2
Bouwrijp
nee
Liggingen
aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen